1400-03-30
نخستین دوره تربیت مترجم شفاهی

پایان موفقیت آمیز نخستین دوره تربیت مترجم شفاهی واکه

شرکت کنندگان در نخستین دوره تربیت مترجم شفاهی، پایان این دوره را با دریافت گواهی جشن گرفتند. به گزارش واکه، مراسم اعطای گواهی دانش آموختگان، در پایان کارگاه دو روزه ترجمه همزمان به میزبانی موسسه پاکان آگاهی گستر در تهران برگزار شد. در این کارگاه، فراگیران نخستین دوره تربیت مترجم […]
1400-04-10
چهارمین دوره تربیت مترجم شفاهی

آغاز چهارمین دوره تربیت مترجم شفاهی واکه

چهارمین دوره تربیت مترجم شفاهی، با تدریس متفاوت استاد دکتر شفیع پور، در روز 7 تیر 1400 آغاز شد. از میان 110 متقاضی شرکت در این دوره، پس از برگزاری آزمون کتبی و شفاهی، تعداد 10 نفر برای شرکت در دوره پذیرفته شدند و دوره را بر بستر اسکاری روم […]