اخبار و رویدادها

1400-08-14
آموزش زبان اسپانیایی

جمعیت اسپانیایی زبانها در دنیا چقدر است؟

طبق گزارشی که موسسه سروانتس اسپانیا در سال 2018 منتشر کرد، در آن سال بیش از 480 میلیون نفر دارای زبان اسپانیایی به عنوان زبان مادری می باشند و این در حالی است که گروهی با پتانسیل زبانی اسپانیایی در دنیا که شامل افرادی که به زبان تسلط کامل و […]
1400-08-14
آموزش زبان اسپانیایی

یادگیری زبان اسپانیایی سخت است یا آسان؟

در وحله ی اول باید ساده یا سخت بودن این زبان را در مقام مقایسه با زبان دیگری و یا زبان مادری زبان آموز قرار داد تا راحتی آن در آموزش تعیین شود. مطمئنا برای کسانی که زبان مادریشان یکی از زبانهای لاتین به خصوص پرتغالی می باشد، بسیار آسان […]
1400-08-14
آموزش زبان اسپانیایی

گویش های زبان اسپانیایی کدامند؟

اگر نگاه اجمالی به کشور کهن خود داشته باشیم، می توان فهمید که گاهی تفاوت گویش بین دو شهر با فاصله بسیار کمی هم وجود دارد. حال آنکه زبان بخواهد به قاره ای دیگر سفر کند.   در این قسمت باید در دو بخش مجزا سخن گفت؛ ابتدا زبانها و […]
1400-08-14
آموزش زبان اسپانیایی

گواهی زبان اسپانیایی DELE چیست؟

برای شناخت آزمون DELE ابتدا باید موسسه ای که این آزمون را برگزار می کند، شناخت. موسسه دولتی سروانتس در سال 1991 برای ترویج جهانی آموزش، مطالعه و استفاده از زبان اسپانیایی برای کمک به گسترش فرهنگ کشورهای اسپانیایی زبان در خارج از کشور ایجاد شد. بنای آموزشهای این موسسه […]