ما آینده را می سازیم

واکه آوای واکدار نسل های جوان این سرزمین است که آواهای زبان دیگر را در تکاپوی خدمت به این کشور و در این خاک آموخته اند، اما با برهوتی از بی سامانی در بازار کار رشته خود مواجه شده اند. در ابتدای این راه به سوی آینده، کار را از یکی از کم شناخته شده ترین، پیچیده ترین و باکلاس ترین آغاز نمودیم و به همه علاقمندان و آرزومندان و فعالان زبانی نشان دادیم که که حتی مرموزترین حرفه زبانی و معماگونه ترین شاخه ترجمه نیز آموختنی و سامان یافتنی است.

با وجود همه تلاش ها، آگاهیم که هنوز در آغاز راه هستیم و برای رسیدن به آینده ای شفاف و روشن راهی دراز در پیش داریم. آنچه واکه در ترجمه شفاهی بنیان نهاده است، بی تردید در آینده به عرصه ای فراخ و بنایی مستحکم و دریایی پر از مرجان و مروارید بدل خواهد شد و دیگر هیچ جوینده ای نیست که نداند برای رسیدن به این مقصد از کدامین راه و به سوی کدامین مقصد باید ره بپیماید.

هر چه زمان می گذرد، همراهان این کاروان بیشتر و بار و بنه اش سنگین تر و گستره احاطه اش وسیع تر می شود و دیر نیست که از مرزها عبور کنیم و این چراخ ایرانی را بر آسمان دیگر سرزمین ها هم بیافروزیم.

پیش به سوی افق های نو

در زمانی که سرعت تحولات علمی و فناوری چنان شتابان است که هیچ روزی نیست که با یافته و دستاورد جدیدی رو به رو نباشیم، ما نیز ضرورت روزآمدسازی را درک می کنیم و از هیچ تلاشی برای تحقیق و توسعه برای بازنماندن از این تحولات انجام خواهیم داد.

واکه گوش شنوایی برای شنیدن نظرات همه علاقمندان دارد تا بتواند از بیشینه ظرفیت ایرانیان برای گشایش افق های نوین بهره ببرد.

شما خوانندگان این سطرها می توانید از طریق همه کانال های ارتباطی واکه با ما در ارتباط باشید و پیشنهادات خود را برای سازگاری بیشتر مسیر حرکت ما به سوی آینده ارائه نمایید.

خدمات ترجمه شفاهی واکه

خدمات ترجمه شفاهی واکه

ستاره ای که بر تارک حرفه ترجمه در ایران می درخشد

خدمات ترجمه شفاهی واکه

آغاز حرکت به سوی آینده همین جاست:

با هم،  در کنار هم، برای هم