مترجم افسانه بحرینی

مترجم افسانه بحرینی

مترجم شفاهی زبان انگلیسی
مقیم کرمان

مدرس ممتاز زبان انگلیسی با بیش از شانزده سال سابقه تدریس زبان عمومی و تخصصی هستم. فعالیت حرفه ای اینجانب فقط محدود به تدریس نمیباشد. مهارت تدوین و طراحی سیستم های آموزشی مبتنی بر نتایج نیاز سنجی های انجام شده، از نقاط قوت و منحصر بفرد اینجانب می باشد. در حوزه های ارزیابی مدرن ، ارزیابی های جایگزین، روان شناسی زبان و آموزش زبان مطالعات و پژوهش های تخصصی انجام داده ام. مترجم شفاهی همزمان و پیاپی زبان انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی هستم. مدرس آموزش دیده تخصصی برای دوره های آمادگی آزمون های بین المللی توسط موسسه ایرسافام تهران هستم و دوره آموزشی ارزیاب این آزمون ها را با موفقیت به اتمام رساندم. یک همراه متخصص و آگاه جهت انجام پژوهش ها و نگارش پژوهش های انجام شده به زبان انگلیسی هستم.

 

    برای درخواست مترجم همزمان، هم اکنون تماس بگیرید

    02191305260