رویدادهای بین المللی در ایران

1402-01-06
نمایشگاه ها و همایش ها در شیراز

آیا با نمایشگاه ها و همایش های بین المللی شیراز آشنا هستید؟

شهر شیراز سالانه میزبان نمایشگاه‌‌ها، همایش ها و رویدادهای بین المللی است. در زیر به تعدادی از این آن ها که در سال 1401 برگزار شده است نگاهی می اندازیم. همچنین به تقویم برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش های مهم در سال 1402 نیز خواهیم پرداخت.