مترجم حوری موسوی

مترجم حوری موسوی

مترجم شفاهی زبان انگلیسی
مقیم البرز

حوری موسوی متولد ۱۳۷۱ دارای کارشناسی ارشد زبان انگلیسی هستم.سابقه تدریس در آموزشگاه های مختلف زبان انگلیسی را دارم.هم اکنون مشغول ترجمه کتاب به صورت فریلنسر می باشم و با توجه به علاقه فراوانی که به ترجمه شفاهی دارم این حرفه را انتخاب کردم.

    برای درخواست مترجم همزمان، هم اکنون تماس بگیرید

    02191305260