مترجم مژگان یوسفی

مترجم مژگان یوسفی

مترجم شفاهی زبان انگلیسی
مقیم یزد

مژگان یوسفی هستم. ۳۶ ساله و اهل یزد. در حال حاضر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای دانشگاه یزد هستم و مدرس زبان انگلیسی در هلدینگ آموزشی زمان می باشم. دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی هستم و آموزش زبان انگلیسی را از سال ۱۳۹۳ شروع کرده ام. از سال ۱۳۸۷ راهنمای گردشگری می باشم و  عضو کارگروه گردشگری بنیاد جهانی انرژی هستم. در سال جاری دوره ی حرفه ای تربیت مترجم شفاهی را در موسسه واکه گذرانده ام و امید دارم با توجه به تجربیاتم در زمینه زبان انگلیسی بتوانم فعالیت خود را در زمینه ترجمه شفاهی با موفقیت ادامه بدهم.

    برای درخواست مترجم همزمان، هم اکنون تماس بگیرید

    02191305260