مترجم پریسا بایرامی

مترجم پریسا بایرامی

مترجم شفاهی زبان چینی
مقیم تهران

من پریسا بایرامی هستم. در رشته زبان و ادبیات چینی دانشگاه شهید بهشتی تحصیل کردم. مدرس زبان چینی در جهاد دانشگاه تهران هستم. و به ترجمه کتبی و شفاهی خیلی بیشتر علاقه دارم. در زمینه ترجمه شفاهی صنعتی و بازرگانی خارجی تجربه دارم.

    برای درخواست مترجم همزمان، هم اکنون تماس بگیرید

    02191305260