سه زبانه شوسه زبانه شو
ویرایش انگلیسیویرایش انگلیسی
مشاوره نگارش مقالهمقاله ISI
ترجمه متنترجمه متن
parallax background

سه_زبانه_شو#

در طرح سه زبانه شو، فعالان در زمینه زبان های خارجی می توانند یکی از زبان های غیر از فارسی و انگلیسی را برای یادگیری انتخاب کنند. با توجه به افزایش تعداد زبان دانان مسلط به زبان انگلیسی، واکه برنامه ای را طراحی نموده است که در آنمی توانید زبان های غیر انگلیسی را بیاموزید. هدف واکه از اجرای این طرح، افزایش امکانات زبان دانان برای یافتن شغل است و متقاضیان در مشاغل مختلف زبانی (مترجمان، مجریان دو زبانه و مدرسان) می توانند شانس خود را برای تصدی مشاغل مرتبط با زبان افزایش دهند. در این طرح تلاش کرده ایم مهارت های زبانی اصلی را آموزش دهیم و برای هر یک از آنها دوره ای را طراحی کنیم؛ دوره های ویژه مکالمه، واژگان و گرامر از جمله این دوره های مهارتی هستند.

آخرین اخبار

1400-08-14
آموزش زبان اسپانیایی

جمعیت اسپانیایی زبانها در دنیا چقدر است؟

طبق گزارشی که موسسه سروانتس اسپانیا در سال 2018 منتشر کرد، در آن سال بیش از 480 میلیون نفر دارای زبان اسپانیایی به عنوان زبان مادری می باشند و این در حالی است که گروهی با پتانسیل زبانی اسپانیایی در دنیا که شامل افرادی که به زبان تسلط کامل و […]

مشاوره نگارش مقــــــاله

در گرایش های رشته مجموعه زبان (زبانشناسی، آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی و مطالعات ترجمه)
مشاوره نگارش مقاله

شانس خود را برای شرکت در دوره ششم ترجمه شفاهی امتحان کنید!