خدمات ترجمه شفاهی واکه

تنها مرکز تخصصی اعزام و آموزش مترجم همزمان در ایران

واکه تنها مرکز تخصصی ترجمه شفاهی در ایران است که در سراسر کشور مترجم شفاهی تربیت می کند و برای ترجمه رویدادهای بین المللی اعزام می کند.

خدمات ترجمه شفاهی واکه
واکه
دوره تربیت مترجم شفاهی واکه

واکــــــــــــه

برند واکه در سال 1399 تاسیس شد و چشم انداز خود را تربیت مترجم همزمان در سراسر ایران قرار داد. در این راستا، شروع به برگزاری تنها دوره شش ماهه آموزش و تربیت مترجم شفاهی در سطح استانداردهای بین المللی نمود. برای نخستین بار، دوره کارآموزی شش ماهه پس از آموزش، برای مترجمان آموزش دیده برگزار شد. هدف واکه دسترسی ساده تر و سریع تر کسب و کارها و برگزارکنندگان همایش ها به مترجمان همزمان باکیفیت در سراسر کشور است.

دلایل انتخاب واکه برای رویدادها

دسترسی آسان

اعزام مترجم از نزدیک ترین فاصله جغرافیایی

نظارت کیفی

همه مترجمان اعزامی تحت نظارت کیفی هستند

زبانهای مختلف

مترجم همزمان به هفت زبان

قیمت منصفانه

قیمت خدمات ما پایین نیست؛ منصفانه است

برخی از مشتریان ما

برای ترجمه همزمان رویدادهای خود فقط با واکه در ارتباط باشید

بهترین مترجم همزمان را در اختیار شما قرار خواهیم داد!

© 1403 All Rights Reserved.